Vi tar dig från osäker bemanning till kvalitetssäkrad personaltillsättning

Lämna personallotteriet och gör säkra investeringar som garanterar det bästa arbetsmarknaden erbjuder i din bransch.

Fördelar

Kvalitetssäkrad Rekrytering

Vi säkerställer högkvalitativ rekrytering från platsannons till certifierad och kompetent personal, vilket ger trygghet och pålitlighet för effektivt lagerarbete.

Certifierad Personal

Våra certifierade kandidater garanterar hög arbetsmoral och kompetens. Den extra tryggheten försäkrar varuhusägare pålitlig och väl förberedd personal för sina behov.

Trygg Onboarding

Vi erbjuder omfattande stöd och säkra övergångar under onboarding. Med regelbundna arbetsplatsbesök säkerställs smidig personalhantering och kontinuerlig chefsupport.

Det här blir resultatet

Ökad produktivitet

Vår noggranna rekryteringsprocess med certifierad personal leder till ökad arbetsmoral, kompetens, effektivitet och produktivitet.

Minskad personalomsättning

Pålitlig och välutbildad personal ger minskad personalomsättning, stabil arbetsstyrka och minskade kostnader för rekrytering och utbildning.

Förbättrad arbetsmiljö

Vårt fokus på psykosocial kompetens och regelbundna arbetsplatsbesök bidrar till en förbättrad arbetsmiljö, och skapar en positiv atmosfär som gynnar både personal och arbetsgivare

Förhöjd kundnöjdhet

Pålitlig och välutbildad personal bidrar till bättre kundservice, förhöjd kundlojalitet.

Vad kunderna säger...

"På Kakelhuset är Yrkescentrum vår självklara lösning för personalbehov! Deras noggranna rekryteringsprocess har löst problem med personalomsättning och förbättrat kundnöjdheten. Yrkescentrum är nyckeln till en harmonisk och effektiv arbetsplats."
Adam Sander - Verksamhetschef, Kakelhuset
⭐⭐⭐⭐⭐
"Yrkescentrum är verkligen en "game changer" för oss på Bauhouse! Deras kvalitetssäkrade rekryteringsprocess har eliminerat bekymmer kring personal. Nu har vi ett pålitligt och skickligt team som överträffar våra förväntningar."
Mila Kunis - Lagerchef, Bauhaus
⭐⭐⭐⭐⭐
"Yrkescentrum har revolutionerat vår personalrekrytering på Ikea! Ingen mer huvudvärk kring att hitta rätt team. Deras omfattande process, från urval till regelbundna uppföljningar, säkerställer en smidig verksamhet. De ger det som är nödvändigt för en stressfri och framgångsrik verksamhet."
Fredrik Stolpestad- Lagerchef, Ikea
⭐⭐⭐⭐⭐

Beprövad Excellens i Bemanning

Med beprövad historia med enastående prestationer representerar Yrkescentrum en garant för förtroende inom bemanningslösningar. Vår dedikation till noggranna rekryteringsprocesser, certifierad och kompetent personal samt oavkortad support har konsekvent levererat resultat som överträffar förväntningarna. Gå med i ett nätverk av nöjda partners som upplever styrkan i våra tjänster. Lita på oss som katalysator för ökad arbetsstyrka som driver ditt företag mot långsiktig framgång.

Boka 15 min telefonintervju

Vid förhinder, vänligen avboka i kalendern. 

× Fråga mig!